Home / Golfdag projecten / Project 2021 – Logeerhuis ASVZ

Project 2021 – Logeerhuis ASVZ

ASVZ Logeerhuis Dordrecht is gespecialiseerd in de opvang van kinderen (en jongvolwassenen) met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en bijkomende problematieken. Onze logees komen uit de regio rondom Dordrecht. Op dit moment maken ongeveer 70 cliënten gebruik van de voorzieningen van het Logeerhuis.

Het Logeerhuis is een vorm van respijtzorg. Tijdelijke overname van de dagelijkse zorg door regelmatig logeren, dag-/weekend- of vakantieopvang of gespecialiseerde bso. Door de mogelijkheid te bieden met regelmaat de zorg een paar dagen over te dragen zorgen we ervoor dat ouders en verwanten het langer kunnen volhouden om de dagelijkse zorg aan hun kind te geven. Concreet betekent dit dat kinderen langer thuis kunnen blijven wonen.

De allergrootste wens voor het Logeerhuis is de buitenruimte te vergroten.
De Logees en BSO-ers die gebruik maken van onze locatie hebben nu eenmaal meer ruimte om zich heen nodig dan het gemiddelde kind. Buiten kunnen spelen in een afgesloten tuin levert hieraan een grote bijdrage. De logees hebben een extra plek om te zitten, te spelen, even uit de grote groep te zijn of juist met een groepje te “hangen”. En natuurlijk kunnen we onder de overkapping ’s zomers lekker in de schaduw spelen en eten.
De opbrengst van de Kiwanis Golfdag 2021 komt ten goede aan het ASVZ Logeerhuis Dordrecht.

Andere projecten welke door de Kiwanis zijn ondersteund in 2020+2021:
In het afgelopen Corona jaar, alsmede het lopende jaar, hebben wij natuurlijk niet alleen het Logeerhuis ondersteund.
We hebben de Voedselbank in ruime mate ondersteund met de voedselpakketten, maar ook met de aankoop van de Koelwagen voor ophalen en wegbrengen van gekoelde goederen. Ook hebben wij de kledingbank ondersteund met de aankoop van spijkerbroeken.
In samenwerking met het Leger des Heils zijn een aantal kinderkamers opnieuw ingericht om een vertrouwde omgeving te creëren voor kinderen die het nodig hebben.

Top