Home / Privacy Policy

Privacy Policy

PRIVACY BELEID Kiwanis club Dordrecht, mei 2018

Artikel 1 lid 1 Kiwanis club Dordrecht, nader te noemen KCD verwerkt persoonsgegevens . Alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld naam, adres,
telefoonnummer, email- adres, foto is een persoonsgegeven. Een combinatie van
gegevens die kunnen leiden tot Identificatie van een persoon, daarop is
privacywetgeving van toepassing.


Lid 2 KCD verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Bijvoorbeeld: leden, oud-leden, vrijwilligers, personen die lid worden, personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad, deelnemers aan evenementen van KCD zoals het golftoernooi , kerstpakketten inpakken dan wel andere evenementen.

Artikel 2 lid 1 De volgende persoonsgegevens worden door KCD verwerkt:
Naam, adres, woonplaats,foto, emailadres, telefoonnummer, beroep of gegevens omtrent huidige werkzaamheden, titel, functie binnen KCD, geslacht, geboorte- datum, nationaliteit, en naam eventuele partner.

Lid 2 KCD verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Lid 3 Van leden en oud-leden verwerkt KCD meer persoonsgegevens dan van vrijwilligers, aspirant-leden of contactpersonen

Artikel 3 lid 1 Als lid van KCD gebruiken wij uw naam, emailadres, en telefoonnummer om contact te onderhouden en te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

Lid 2 Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor promotie-of informatieve doeleinden.
Artikel4 lid 1 Het beheer van de persoonsgegevens berust bij de secretaris van KCD. Privacy beleid Kiwanis Dordrecht 05-2018

Lid 2 Nadat een lid van KCD is geregistreerd als lid, krijgt hij een unieke inlogcode. Met die code kunnen eigen gegevens worden gewijzigd. De secretaris van KCD kan die gegevens ook wijzigen. Voor aspirant-leden geldt dat zij door de secretaris worden
aangemeld. Zij krijgen pas een inlogcode als zij lid zijn geworden.

Lid 3 Anderen binnen Kiwanis zoals divisie of landelijk bestuur hebben alleen maar inzage in de persoonsgegevens als zij daartoe bevoegd zijn.

Lid 4 Niet leden van KCD hebben het recht om inzage te krijgen van hun persoonsgegevens. Een verzoek daartoe wordt gericht aan de secretaris van KCD.

Artikel 5 lid 1 KCD deelt de persoonsgegevens niet met externe partijen, tenzij daartoe door de wet of openbaar gezag verplicht wordt.

Lid 2 KCD geeft wel inzage in enige persoonsgegevens van leden aan Kiwanis Nederland voor overzicht leden.
Artikel 6 lid 1 De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen KCD of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Lid 2 Persoonsgegevens gerelateerd aan het lidmaatschap van KCD worden na uitschrijving bewaard, opdat gezien kan worden wie welke functies hebben bekleed, of om oud- leden te informeren over een activiteit.

Lid 3 Ieder lid en niet lid heeft het recht gegevens in te zien, te wijzigen, verbeteren, aan- vullen, ze te laten verwijderen, de verwerking te beperken en om gegevens over te dragen.

Artikel 7 KCD heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Top