Home / Kiwanis Internationaal

Kiwanis Internationaal

Wat is Kiwanis ?

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers, verenigd in serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen. Een Kiwanis serviceclub heeft naast de genoemde doelstelling vooral persoonlijke ontplooiing van het individuele lid voor ogen.

Het motto van Kiwanis is ‘Serving the children of the world’.

De zes doelstellingen van Kiwanis:

  • Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
  • In het dagelijks leven toepassen van de Gulden Regel: “Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”.
  • Positief werken aan kansen die op je af komen.
  • Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
  • Door frequent bezoeken van de Kiwanisclub blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen.
  • Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.

Door het opzetten en uitvoeren van activiteiten wordt geld bijeengebracht (fundraising) en besteed aan goede doelen (fundspending). Kiwanis richt zich op activiteiten, die ten goede komen aan kinderen.
Deze kunnen een plaatselijk karakter hebben, maar kunnen ook regionaal, nationaal en internationaal gericht zijn.

Hoe is Kiwanis ontstaan?
Kiwanis was een initiatief van twee Amerikanen. Zij kregen het idee om mensen met uiteenlopende beroepen samen te brengen in een vriendenkring waarbij de maatschappelijke service gedachte voorop stond.

De naam ‘Kiwanis’ is van Indiaanse oorsprong en werd afgeleid van de uitdrukking ‘Nunc Keewanis’. Dit betekent zoveel als ‘Laat zien wie en wat je bent’.

De eerste Kiwanis club werd op 21 januari 1915 in Detroit, Michigan, USA, opgericht. Op 1 November 1916 ontstond de eerste Canadese club in Hamilton, Ontario.

Kiwanis International
Het International Office is gevestigd in Amerika, in Indianapolis Daar wordt de organisatie aangestuurd door de International Board, de ledenadministratie bijgehouden de jaarlijkse Internationale Conventie georganiseerd etc.
Regional Service Center Europe
Einde 1997 opende Kiwanis in Gent een eerste regionaal kantoor ten dienste van de Europese, Centraal Aziatische en Noord Afrikaanse clubs en hun leden. Inmiddels is er ook een regionaal centrum in Azië en in Latijns Amerika. Doel hiervan is de decentralisatie van de hulp aan de club in de Europese regio en het ter beschikking stellen van lokale stafmedewerkers in dienst van de lokale bevolking. Ook voor de verschillen in taal en cultuur werd aldus een oplossing gevonden.

District
Kiwanis International is opgedeeld in districten. Aan het hoofd van een district staat de Gouverneur. Nederland is district 7 van de Europese Federatie KIEF. Dit is een groep van 10 districten. Een Raad van Bestuur handelt als coördinator tussen de districten en Kiwanis International.

Divisies
Elk district, er zijn er meer dan 50, bestaat uit divisies. Een divisie wordt geleid door een Luitenant-Gouverneur. Nederland heeft 15 divisies. De Luitenant-Gouverneur vertegenwoordigt de Gouverneur. Tot zijn of haar taak behoort o.a. het bezoeken van clubs in zijn of haar divisie, te rapporteren aan het Algemeen Bestuur, waar hij/zij vanuit zijn/haar functie deel van uitmaakt.

De Club
De club is de hoeksteen van Kiwanis. De club waarvan jij lid bent behoort tot het district Nederland. De club is de ontmoetingsplaats bij uitstek, waar duurzame vriendschappen worden gesloten. Tijdnes de vergadering wordt over de toekomstige sociale en culturele acties gesproken en worden de middelen gezocht om deze te financieren. Sprekers of culturele activiteiten maken deze bijeenkomsten extra interessant. De club is een open plaats; zijn programma wordt niet opgelegd, maar is het resultaat van gezamenlijke inzet van de leden. De club kiest elk jaar haar bestuur en commissies.
In binnen- en buitenland bestaat de mogelijkheid lokale clubs te bezoeken; je weet vooraf dat je altijd welkom bent, als lid van de Kiwanis-familie.

Top