Home / Golfdag projecten / Projecten 2022

Projecten 2022

Dit zijn dit jaar de goede doelen:

  1. De kledingbank is een stichting met als doel het doorgeven van goede herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar dit niet (meer) kunnen betalen. Kiwanis zal een bijdrage leveren voor spijkerbroeken ten behoeve van deze mensen.
  2. De Stichting Via Lumina is een vrijwilligersorganisatie die psychisch kwetsbare kinderen een plek biedt om elkaar en anderen te ontmoeten. Door deze kinderen te leren om op een natuurlijke manier met elkaar om te gaan, worden hun sociale vaardigheden versterkt, waardoor ze makkelijker contacten leggen en met meer zelfvertrouwen vroeger of later hun eigen weg gaan. Wij gaan als Kiwanis een workshop voor kinderen met hen doen.
  3. Voor de Kinderboerderij de Kiboe Hoeve zal de Kiwanis bijdragen in de kosten voor een speciale rolstoel schommel.
  4. In het KinderResto leren kinderen in een serie lessen over gezond eten en een gezonde leefstijl. Onder begeleiding van een echte chef-kok leren de kinderen zelf een gezonde maaltijd te bereiden. Daarnaast komen op een speelse en luchtige manier diverse onderwerpen als vitaminen, sporten en bewegen, zoet en suiker, slapen en ontspannen aan bod. Tijdens het koken werken de kinderen ook aan hun sociale, creatieve en communicatieve vaardigheden. Er worden thema’s behandeld als bewegen, gezonde voeding, omgaan met pesten, sociale omgangsvormen en meer. Kinderen die opgroeien in armoede hebben om een veelvoud aan redenen een verhoogd risico op sociaal isolement. Om die tendens te doorbreken, organiseert Resto VanHarte al sinds haar oprichting in 2004 activiteiten met kinderen van alle leeftijden onder de noemer KinderResto. Dit doen we in samenwerking met scholen, wijkcentra en gemeenten.
  5. Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

    Het project “Actie Zomertas” heeft als doel om als medeburgers om te zien naar kwetsbare en kansarme gezinnen in dezelfde stad. Het project wordt uitgerold in de periode voor de zomervakantie. De kinderen uit deze gezinnen wordt net even een extraatje aangeboden, in de vorm van een tas met inhoud, voor het vieren van de vakantie.
  6. Zorgboerderij De Veldlinden is een dagbestedingsproject voor mensen met een verstandelijke beperking of N.A.H. De Kiwanis zal kasten aanschaffen voor in de winkel van de zorgboerderij.

Top