Home / Projecten / Mytylschool de Vlij

Mytylschool de Vlij

Mytylschool de Vlij:
De aanvrager is de Mytylschool de Vlij te Dordrecht.

De school, is een school voor speciaal onderwijs aan 23 leerlingen met een lichamelijke beperking en 49 leerlingen met een meervoudige beperking. De leerlingen komen uit de Regio Zuid Holland Zuid en zijn verdeeld over 8 groepen.

Een belangrijk element is dat op deze school onderwijs en revalidatie zijn geïntegreerd.

Het project betreft een digitaal schoolbord met PC. Een digitaal schoolbord is een groot touchescreen dat in verbinding staat met een beamer en een PC. De aanschaf van dit schoolbord,hebben we kunnen realiseren met medewerking van de leverancier, (bijdrage d.m.v. sponsoring golftoernooi) en door schenking van de PC door een van onze leden. Sponsorbijdrage van de club € 6.238,00

Top